تبلیغات
sport -ورزشی-sport - نتایج دربی های استقلال وپرسپولیس
در 67 بازی گذشته استقلال 20 بار موفق به شكست حریف خود شده كه 3 بار آن با رای فدراسیون فوتبال بوده است. 31 بازی دو تیم با تساوی به پایان رسیده و 16 مرتبه هم پرسپولیس فاتح دربی بوده است.

نتایج 66 دربی گذشته به شرح زیر است:

1- شانزدهم فروردین سال 1347
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348
پرسپولیس یك - استقلال 3
گل ها: احمد منشی زاده(8)، علی جباری (44) و كارو حق وردیان (88) برای استقلال – كاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348
پرسپولیس صفر - استقلال 3
(این اولین بازی ناتمام دو تیم بود كه نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

5- سوم مهر سال 1349
پرسپولیس 2 - استقلال 3
گل ها: جواد قراب (73)، كارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) برای استقلال – علی پروین (7) و حسین كلانی (23) برای پرسپولیس

6- بیست و هفتم دی سال 1349
استقلال 3 - پرسپولیس صفر
(این دومین بازی ناتمام دو تیم كه نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: غلامحسین مظلومی ( 30) برای استقلال – صفر ایرانپاك (90) برای پرسپولیس

8- پانزدهم بهمن سال 1350
پرسپولیس 4 - استقلال یك
گل ها: حسین كلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاك (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس – علی جباری (73) برای استقلال

9- سوم فروردین سال 1351
پرسپولیس 2- استقلال صفر
گل ها: صفر ایرانپاك (50) و حسین كلانی (89) برای پرسپولیس

10- یازدهم اسفند سال 1351
استقلال 2 - پرسپولیس صفر
گل ها: علی جباری (40 و 87) برای استقلال

11- بیست و پنجم خرداد سال 1351
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: رضا عادلخانی (3) برای استقلال

12- شانزدهم شهریور سال 1352
پرسپولیس 6 - استقلال صفر
گل ها: همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین كلانی (32) برای پرسپولیس

13- هجدهم آذر سال 1352
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: همایون بهزادی (46) برای پرسپولیس – علی جباری (70) برای استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: حسن روشن (88) برای استقلال

15 - بیست و هفتم آذر سال 1353
پرسپولیس 2 - استقلال یك
گل ها: صفر ایرانپاك (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیس – غلامحسین مظلومی (60) برای استقلال

16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354
استقلال 3 - پرسپولیس یك
گل ها: غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلال – صفر ایرانپاك (53) برای پرسپولیس

17- بیست و پنجم مهر سال 1354
پرسپولیس 2 - استقلال صفر
گل ها: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38) برای پرسپولیس

18- بیست و هفتم اسفند سال 1354
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: مسعود مژدهی (20) برای استقلال – محمود خوردبین (85) برای پرسپولیس

19- دوم مهر سال 1355
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: هادی نراقی (26) برای استقلال – علی پروین (40) برای پرسپولیس

20- هجدهم اردیبهشت سال 1356
استقلال 3 - پرسپولیس صفر
گل ها: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88) برای استقلال

21- هجدهم آذر سال 1356
پرسپولیس 2 - استقلال یك
گل ها: صفر ایرانپاك (15 و 34) برای پرسپولیس – حسن روشن (85) برای استقلال

22- بیست و پنجم آبان سال 1358
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا فتح آبادی (42) برای استقلال

23- سیزدهم تیر سال 1359
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

24 - شانزدهم مهر سال 1360
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

25- هفدهم دی سال 1361
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس – بهتاش فریبا (87) برای استقلال

26- پانزدهم مهر سال 1362
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: پرویز مظلومی (59) برای استقلال

27- بیست و پنجم خرداد سال 1365
پرسپولیس 3 - استقلال صفر
گل ها: شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی ( 62) برای پرسپولیس

28- هفتم فروردین سال 1366
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

29- هجدهم شهریور سال 1367
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیس – جعفر مختاری فر (60) برای استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367
پرسپولیس صفر(4) - استقلال صفر(2)
این مسابقه در چارچوب رقابت های جام حذفی برگزار شد و پرسپولیس در ضربات پنالتی استقلال را مغلوب كرد.

31- هفدهم آذر سال 1368
پرسپولیس یك - استقلال صفر
گل: رضا عابدیان (18) برای پرسپولیس

32- چهارم خرداد سال 1369
استقلال 2 - پرسپولیس یك
گل ها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلال – نادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس

33- بیست و هشتم دی سال 1369
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال – فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

34- چهارم بهمن سال 1370
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370
استقلال 2 - پرسپولیس صفر
گل ها: عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15) برای استقلال

36- هشتم خرداد سال 1371
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: عبدالصمد مرفاوی (48) برای استقلال

37 - یازدهم دی سال 1371
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

38 - پانزدهم دی سال 1373
استقلال 3- پرسپولیس صفر
(این سومین بازی ناتمام دو تیم بود كه نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال 3 بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

39- هفتم بهمن سال 1373
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374
استقلال 3 - پرسپولیس یك
گل ها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلال – مرتضی كرمانی مقام (49) برای پرسپولیس

41- هشتم دی سال 1374
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

42- بیست و هفتم مهر سال 1375
پرسپولیس یك - استقلال صفر
گل: ادموند بزیك (87) برای پرسپولیس

43- بیستم تیر سال 1376
پرسپولیس 3 - استقلال صفر
گل ها: ادموند بزیك (30)، مهدی مهدوی كیا (70) و بهنام طاهرزاده (87) برای پرسپولیس

44- بیست و دوم آبان سال 1377
پرسپولیس یك - استقلال صفر
گل ها: مهدی هاشمی نسب (45) برای پرسپولیس

45- دوم فروردین سال 1378
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیس – فرد ملكیان (43) برای استقلال

46- بیستم تیر سال 1378
پرسپولیس 2 - استقلال یك
گل ها: مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیس – سهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال

47- دوم مهر سال 1378
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378
پرسپولیس 2 - استقلال صفر
گل ها: مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80) برای پرسپولیس

49- نهم دی سال 1379
پرسپولیس 2 - استقلال 2
گل ها: بهروز رهبری فر(57) و علی كریمی(89) برای پرسپولیس – محمد نوازی(67) و مهدی هاشمی نسب(86) برای استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: علیرضا اكبرپور (72) برای استقلال

51 - بیست و هشتم اسفند سال 1380
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: رضا جباری (25) برای پرسپولیس – محمد نوازی (38) برای استقلال

52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

53 - بیستم دی سال 1381
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: علی سامره (1) برای استقلال – علی انصاریان (70) برای پرسپولیس

54- بیست و سوم خرداد سال 1382
پرسپولیس 2 - استقلال یك
گل ها: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس – علیرضا اكبرپور (63) برای استقلال

55- بیست و پنجم مهر سال 1382
استقلال 2- پرسپولیس یك
گل ها: علی سامره (8) و محمود فكری (57) برای استقلال – عیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس

56- سیزدهم بهمن سال 1382
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: داوود سید عباسی (3) برای استقلال – حامد كاویانپور (20) برای پرسپولیس

57- اول آبان سال 1383
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383
استقلال 3 - پرسپولیس 2
گل ها: غلامرضا عنایتی(68)، محمود فكری(83) و پیروز قربانی(90) برای استقلال – سهراب انتظاری(77) و شیث رضایی(84) برای پرسپولیس

59- چهاردهم آبان سال 1384
استقلال یك - پرسپولیس صفر
گل: غلامرضا عنایتی ( 56 ) برای استقلال

60- نوزدهم اسفند سال 1384
پرسپولیس صفر - استقلال صفر

61- دوازدهم آبان سال 1385
پرسپولیس 2 - استقلال یك
گل ها: مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیس – امیرحسین صادقی (17) برای استقلال

62- دهم فروردین 1386
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: علیرضا واحدى‌ نیكبخت‌ (13) برای پرسپولیس – على‌ علیزاده‌ (42) برای استقلال

63- بیست و دوم مهر 1386
استقلال یك - پرسپولیس یك
گل ها: امید رضا روانخواه (58) برای استقلال - محسن خلیلی (83) برای پرسپولیس

64- پانزدهم فروردین ماه 1387
پرسپولیس یك - استقلال یك
گل ها: محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس - امید رضا روانخواه (4) برای استقلال

65 - 12 مهرماه 1387
پرسپولیس یك -استقلال یك
گل ها: علی كریمی (88) برای پرسپولیس- آرش برهانی (46) برای استقلال

66- 25 بهمن 1387
استقلال یك - پرسپولیس یك
گل ها: مجتبی جباری(57) برای استقلال- مازیار زارع (2+90 پنالتی) برای پرسپولیس

67- 10 مهرماه 1388
استقلال یك - پرسپولیس یك
عادل كلاه كج( 49) برای پرسپولیس و فرهاد مجیدی ( 55 ) برای استقلال

68- 14 بهمن 1388(ساعت 14:30)
پرسپولیس؟ - استقلال؟

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn